Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

50 Baş Yarı Açık Süt Sığırcılığı Projesi

Sevda DEMET

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

50 başlık yarı açık süt sığırcılığı projesi Afyonkarahisar ili Çobanlar İlçesinde kurulmuştur. İşletme IPARD hibelerinden %65 oranında faydalanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna 2015 yılında başvurarak 50 Baş Yarı Açık Süt Sığırı İşletme projesi onaylanan Sevda DEMET proje sonunda günlük 1300 Litre soğutulmuş süt üretimi gerçekleştirmektedir. Sevda DEMET danışmanlık hizmetleri için HD Danışmanlık Firmamızı tercih etmiştir.

İşletme Yakubum Süt Üretim Tesisi adıyla kurulmuştur. AB standartlarında süt üretimi amacıyla kurulan işletmede hayvan barınağı, yem deposu, süt sağım ünitesi, idari bina, gübre çukru ve çevre düzenleme giderleri ile tüm makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamına alınmıştır. Makine ekipmanlar arasında yem ezme, yem karma, balya mekinesi, yem konveyörü, silaj paketleme, ot çayır biçme, ot toplama, silaj makinesi, su deposu, hayvan fırçası, hayvan yatağı, yatak durak demir seti, yemlik kilit seti, hayvan suluğu, hayvan kantarı, buzağı kulubesi, süt sağım sistemi, süt soğutma ve deplama tankları, gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası, süt test cihazı, kamera ve güvenlik sistemleri katı gübre dağıtma römorku, mastit dedektörü gibi makine ekipmanlar desteklenmiştir.