Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

Broiler İşletmesi Projesi

Sabiha Şebnem Uysal

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatorlüğüne başvuru yaparak %55 hibe ile Broiler işletmesi kuran Sabiha Şebnem Uysal modern metotlarla yetiştiricilik yapmaktadır. Projenin tüm aşamalarında HD Hasan Deniz Danışmanlık tarafından danışmanlık hizmeti verilmiştir.

İşletme TKDK destekleri kapsamında inşaat desteğinden yararlanmıştır. Ayrıca bilindiği gibi KDV muafiyeti de sağlanmaktadır. TKDK destekli işletmeler AB standartlarına ve tüm ulusal mevzuata uymaktadır. Bu sayede sağlığa uygun, sürekli denetlenen gıda ürünleri tüketicilere ulaştırılabilmektedir.

Diğer yetiştiricilik işletmelerinde olduğu gibi broiler işletmelerinde de hayvan refahı kriterleri de yerine getirilmektedir. Metrekareye konacak hayvan sayısı, havalandırma, nem gibi ölçüler de otomatik sistemlerle kontrol edilmektedir.