Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

Gezginci Arıcılık

Mehmet AKARCA – AYDIN/Karpuzlu/Meriçler Köyü

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

TKDK destekleri kapsamında Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi konusunda da desteklemeler sağlanmaktadır. Bu destekler kapsamında uygulanacak projelerde alt limit 5.000 Avro ve üst limit 500.000 Avrodur. Destek oranları ise Ipard II ile artış göstermiştir.

Mehmet AKARCA tarafından uygulanan arıcılık projesinde destek oranı %50 dir. Daha sonraki dönemlerde yayınlanan çağrılarda bu oran %65 e kadar yükselmiştir. Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde uygulanan projelerde harcamalar KDV den muaftır.

Gezginci arıcılık için makine ekipman alımı ve arıcılığın geliştirilmesinde kovan alımı konusunda yürütülen projede kovan, makine ekipman ve traktör alınarak %50 oranında TKDK tarafından desteklenmiştir. Projenin danışmanlık hizmetleri HD Danışmanlık tarafından yürütülmüştür.