Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

Hizmet Şartları

Tanımlar:

HD Danışmanlık:  HASAN DENİZ MÜŞ. MÜH. MARKA PATENT İNŞ. EML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Müşteri: Hizmet alan gerçek yada tüzel kişiler.


HD Danışmanlık Müşterinin yaptığı yada yapacağı faaliyetlere ilişkin olarak alacağı devlet yardımları, hibe, destek, geri ödemeli yardım, fizibilite, indirim, yatırım konularında iş planı, teknik proje, proje, ödeme belgeleri ve her türlü belgenin hazırlanması, projenin takip ve yürütülmesine ilişkin görevleri yürütür.

Buna karşılık müşterinin yükümlülüklerinin neler olacağı hangi zamanda ve nasıl yerine getirileceği ve bunlara ilişkin diğer esaslar sözleşme çerçevesinde belirlenir.

HD Danışmanık destekleyici belgelerin temin edilmesi konusunda yönlendirici bilgiler verir.

HD Danışmanlık proje başvurusundaki mantıksal çerçeve, başvuru özeti, proje bütçesi, uygulama takvimi, iş planı, teknik proje ve kurumlarca belirtilen proje içeriğinin ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

HD Danışmanlık projenin başvuru formatına uygun hale getirilmesini sağlar. Projenin hazırlanması sonrası projenin yürütülmesi için gerekli bilgi desteğini verir. Proje teklif süresince Müşterinin tüm maddi ve manevi yararlarını gözetir.

Müşteri hizmetin tüm safhalarında HD Danışmanlık ile sürekli iletişim halinde olacak bir tam yetkili ve ona tüm sorumluluklarıyla vekâlet edebilecek yedek yetkili kişi atar.

Müşteri HD Danışmanlık tarafından (e-posta ve/veya yazılı/sözlü olarak) istenen bilgileri ve verileri belirtilen tarihe kadar eksiksiz ve hatası olarak verir.

Müşteri projenin hazırlanması ile ilgili sunulan proforma fatura v.b. evrakların doğruluğunu beyan eder ve proje çalışmaları konusunda yapılacak değişiklikleri proje teslim tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak HD Danışmanlık’a bildirir.

Müşteri hazırlanan projeye başvuru sahipliği yapar ve tüm evrelerinde başvuru sahibinin gerektirdiği yasal tüm sorumlulukları ile yer alır.

Müşteri proje başvuru safhalarında başvuru sahibinin üstlenmesi gereken iletişim, basın toplantısı ve benzeri resmi, protokol ilişkileri gerektiren çalışmalarda yer alır.

Müşteri satın alınan hizmet karşılığında HD Danışmanlık’a belirtilen ücreti öder.

Müşteri, HD Danışmanlık’a verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Proje nihai ödeme talebinin teslim edilmesiyle verilen danışmanlık hizmetleri sona ermiş olacaktır. Yazılı talep gelmedikçe aslen teklifin ilgili makama teslimi Müşterinin sorumluluğundadır.

Danışmanlık ekibinde kimlerin yer alacağı HD Danışmanlık tarafından belirlenir.

HD Danışmanlık, danışmanlık çalışmalarını yazılı, sözlü, şifai, teknik ve teknolojik aletleri kullanarak, e-maille, faksla, telefonla, Müşteri’nin ofisinde, kendi ofisinde veya herhangi bir yerde, açık veya gizli yürütebilir.

HD Danışmanlık,  danışmanlık mesleğinin öngördüğü tüm etik kurallara uymayı taahhüt eder. Bu kapsamda HD Danışmanlık projenin hazırlanması süresince ve sonrasında firma sahibi ve firma sahibinin projesi ile ilgili üçüncü şahıslara proje ve Müşteri ile ilgili hiç bir bilgi ve belge vermemeyi taahhüt eder.

 Danışmanlık hizmeti sözleşme süresi, sözleşmenin imzalanması ile başlar ve uygulayıcı kurumun kapanış raporunu onayladığı tarihe kadar devam eder.