Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

KKYDP 11. Etap Uygulama Süresi Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KKYDP 11. Etap Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

(TEBLİĞ NO: 2018/36)
Buna göre 11. Etap tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 01.04.2019’dur.