Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

KKYDP Nedir?

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 81 ilde uygulanmakta ve hibeye esas proje tutarının %50’si hibe desteği olarak verilmektedir. Değerlendirmeler İl ve Bakanlık düzeyinde yapılmaktadır.

KKYDP (KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI)

%50 Sizden %50 Devletten.

 • Tarımsal Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar.
 • Aynı alanlarda kapasite artırma yada teknoloji yenileme.
 • Aynı alanlarda yarım kalan yatırımların tamamlanması.
 • Alternatif Enerji kullanan Yeni seraların yapımı.
 • Yukarıda bahsedilen yatırımlarda kullanılmak üzere jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri.
 • Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.
 • Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırımlar.
 • Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında.
Tarımsal ürünlerin ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERE hibe desteği verilmez.
İlk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik projeler hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.

Hangi Kalemler Desteklenir?

 • İnşaat İşleri.
 • Makine-ekipman alım giderleri.

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çankırı, Manisa, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Isparta, Konya, Erzurum KKYDP Danışmanlık Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi.

KKYDP İllere Göre Proje Konuları

Her ne kadar geçmiş yıllarda TKDK olan ve olmayan iller olarak gruplandırma yapılde ve destek kalemleri ayrıldıysa da 2019 yılında yayınlanan KKYDP 13. Etap Uygulama Rehberinde ve Bakanlıkça yapılan sonraki açıklamalarda İller ve başvurabilecekleri destekleme konuları arasında önemli değişiklikler olmuştur. Yeni açıklamalarla da bu değişiklikler devam etmektedir. Bu nedenle yatırım yapmayı düşündüğünüz ilde hangi yatırımın desteklendiğini öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (ham deri dahil)
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Soğuk hava deposu
 • Çelik silo
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (süt, besi, balık, mantar)
 • Kırsal turizm
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (balıkçılık malzemeleri, çiftlik gübresi depolama dağıtma, yaylacılar ve arıcılar için çekilir güneş paneli çadır ahır ağıl, plastik tünel, don zararı engelleme, seralara yenilenebilir ısıtma, kendi ürününü işleme, taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma, süt sağım, yem karma, yemlik, suluk, padok, yem deposu)
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi

KKYDP Örnek Projeler

Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan.

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.39 İl KKYDP Örnek Projeler

 

 • Ham deri işleme tesisi
 • Soğuk hava deposu
 • Yenilenebilir enerji kullanan sera (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar)
 • Tohum işleme ve paketleme tesisi
 • Yaş meyve sebze tasnif ve depolama tesisi
 • Meyve suyu üretim ve paketleme
 • Kuruyemiş paketleme
 • Gübre işleme ve paketleme (bitkisel ve hayvansal kaynaklı)
 • Bakliyat eleme Ve paketleme tesisi
 • Çelik silo yapımı
 • Süt İşleme Ve Paketleme Tesisi Projesi
 • Yem üretimi tesisi
 • Besi yetiştiriciliği tesisi
 • Mantar yetiştiriciliği
 • Alternatif enerjili tesis (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar)
 • Süt Toplama Merkezi Projesi
 • Salamura Zeytin Üretim Tesisi
 • Süt Keçisi Yetiştiriciliği İşletmesi
 • Yem Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme
 • Et İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi
 • Bakliyat Tesisi
 • Endüstri Bitkileri Tesisi
 • Tahıl, Hububat Tesisi
 • Kültür balıkçılığı tesisi
 • Konaklama tesisi kurulması
 • Meyve bahçelerinde don engelleme sistemi
 • Kaba yem deposu
 • Taşınabilir kümes
 • El sanatları ve katma değerli ürünler(Ahşap işi , Metal işi , Cam eşya , Seramiklerin Üretimi , Çanak çömlek (toprak eşya, çömlek yapma) , Çinicilik , Dokumacılık , Hasır işi , Sepet dokuma , Müzik aletleri yapımı , Keçe yapımı , Kilimcilik , Halıcılık , Semer yapımı , Taş işleme , Dekoratif taş işi , Sedef döşeme , Kağıt sanatları (hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip) , Saraçlık , Folklorik bebek ve giysi yapımı , Yorgancılık , Tarak yapımı , Alçı işleri/tandır yapımı , Dikişçilik, giysi dekorasyonu, nakış işleme, örgü , Süpürge yapımı)
 • Sürü yönetim sistemi
 • Su ürünleri mezat sistemi
 • Ham deri işleme tesisi

KKYDP İle Hangi Yatırımlar Desteklenir?

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

 • Yeni tesisler.
 • Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi.
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması.

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.

Destek kapsamındaki konularda alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı.

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar:

I-Büyükbaş için modern sabit yatırımlar

a) Et (Sığır)

b) Süt (Manda/Sığır)

II-Küçükbaş için modern sabit yatırımlar

a) Et (Koyun/Keçi)

b)Süt (Koyun/Keçi)

III-Kanatlı için modern sabit yatırımlar (Kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmez.)

Et (Tavuk/Hindi/Kaz/Ördek/Bıldırcın)

IV- Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar.

V- Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar.

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları:

 • Kırsal turizm yatırımları,
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (soğuk hava deposu vb.)
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi.


KKYDP Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar başvurabilir.
Tüzel kişilerde tüzel kişiliğin kaydı esastır.
Köylere hizmet götürme birlikleri hariç İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olanlar.
Şirketler, Tarımsal amaçlı Kooperatifler, Birlikler.

KKYDP Destekleri Ne Kadar?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11. Etap için açıklanan destek oranları:

Hibeye esas proje tutarının %50 si hibe olarak ödenir.
Hibeye esas proje tutarları aşağıdaki gibidir.

 

KKYDP 13. ETAP (2019 ÇAĞRISI) PROJE BÜTÇE MİKTARLARI (Destek Miktarı Proje Bütçesinin %50 sidir.)

 • Tüzel Kişiler
  • Birincil Ürün Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Hayvansal Ürünlerin(karkas) İşlenmesi, Su ürünlerinin İşlenmesi, Hayvansal Gübrelerin İşlenmesi, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Büyükbaş, Küçükbaş, Süt, Damızlık, Besi, Kaz, Hindi, Kültür Mantarı, Su Ürünleri)
   • Yeni Tesis: 2.500.000 TL
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 1.250.000 TL
   • Tamamlama: 1.750.000 TL
  • Soğuk Hava Deposu, Çelik Silo
   • Yeni Tesis: 2.500.000 TL
  • Yenilenebilir Enerji Üretimi
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 1.250.000 TL
  • Yenilenebilir Enerji Kullanan Yeni Sera Yapımı
   • Yeni Tesis: 2.500.000 TL
  • Kırsal Turizm Yatırımları
   • Yeni Tesis: 500.000 TL
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, El Sanatları, Bilişim Sistemi Yatırımları
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 500.000 TL
 • Gerçek Kişiler
  • Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Su ürünlerinin İşlenmesi, Hayvansal Gübrelerin İşlenmesi, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Büyükbaş, Küçükbaş, Süt, Damızlık, Besi, Kaz, Hindi, Kültür Mantarı, Su Ürünleri)
   • Yeni Tesis: 1.250.000 TL
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 750.000 TL
   • Tamamlama: 1.000.000 TL
  • Soğuk Hava Deposu, Çelik Silo
   • Yeni Tesis: 1.250.000 TL
  • Yenilenebilir Enerji Üretimi
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 750.000 TL
  • Yenilenebilir Enerji Kullanan Yeni Sera Yapımı
   • Yeni Tesis: 1.250.000 TL
  • Kırsal Turizm Yatırımları
   • Yeni Tesis: 500.000 TL
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, El Sanatları, Bilişim Sistemi Yatırımları
   • Kapasite Artırımı-Modernizasyon: 500.000 TL

 

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ALT BAŞLIKLARI:

 • Bu kapsamda inşaat giderleri desteklenmez.
 • Balıkçılık malzemeleri
 • Çiftlik gübresi depolama, işleme yatırımları
 • Silaj ve Balya Makinesi alımları
 • Yaylacılar ve gezginci arıcılar için malzemeler
 • Örtüaltı tarım malzemeleri
 • Meyve bahçelerinde don ve dolu zararına karşı alınacak malzemeler
 • Çiftlikte kendi ihtiyacı için kullanmak üzere soğuk depo, çelik silo, süt soğutma, süt sağım, yem karma malzemeleri
 • Distilasyon üniteleri
 • Hayvan yetiştiricileri için yemlik, suluk, yem karma, ezme, süt sağım, süt soğutma, padog, yem deposu.

 

EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ALT BAŞLIKLARI:

 • Ahşap işleme, metal işleme, cam eşya, seramik çanak çömlek, çini, dokuma, hasır, sepet dokuma, müzik aleti yapımı, keçe yapımı, kilimcilik, halıcılık, semer yapımı, taş işleme, sedef döşeme, kağıt sanatları, saraçlık, folklorik bebek ve giysi yapımı, yorgancılık, tarak yapımı, alçı işleri/tandır yapımı, dikişçilik, süpürge yapımı.