Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

Kocatürk Besicilik İşletmesi

Zafer KOCATÜRK

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler kategorisinde Büyükbaş et işletmesi olarak başvurusu yapılmıştır. İşletme yeni tarımsal işletme statüsündedir. Proje Ipard destek kapsamında yer alan Afyon İlinde kurulmuştur. 98 Baş besi işletmesi olarak kurulan inşaat ve makine ekipman giderleri desteklenen projede geri ödemesiz hibe oranı %70 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bilindiği gibi TKDK projeleri KDV den muaf tutulmaktadır.

Kocatürk Besi İşletmesi TKDK projesinin tüm danışmanlık hizmetleri HD Danışmanlık firmamız tarafından yapılmıştır. TKDK destekleri tamamen hibe olarak ödenmektedir. İnşaat ve makine ekipman giderleri destek kapsamındadır. Hibe tutarının %75 i Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta ve %25 de ulusal kaynaklardan karşılanmaktadır.

Ipard destek başvuruları çağrı dönemlerinde kabul edilmektedir. Çağrı ilanı yayınlandıktan sonra inşaat projeleri, teknik proje, iş planı, fiyat araştırma belgeleri ve resmi belgeler kuruma sunularak onay sürecinden geçmektedir.