Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

KOSGEB DESTEKLERİ

 

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ : 

E-Devlet üzerinden verilen Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilere eğitimden sonra işletmelerini açmaları halinde kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği verilmektedir. Kuruluş desteği gerçek kişilerde 5.000 TL, Sermaye şirketlerinde 10.000 TL ve performans desteği ise çalışan sayısına göre değişmektedir.

Ayrıntılı bilgi : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7391/geleneksel-girisimci-destek-programi

 

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ :

E-Devlet üzerinden verilen Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilere eğitimden sonra işletmelerini açmaları ve faaliyet konularının imalat alanında olması halinde Kuruluş, Makine techizat ve yazılım, Danışmanlık, Performans ve Sertifika destekleri verilmektedir. Geleneksel girişimci desteğinden farklı olarak verilen makine teçhizat ve yazılım desteğinde destek oranı %75 olup faaliyetin teknoloji düzeyine göre hibenin üst limiti belirlenmektedir. Ayrıca alınacak makinelerin yerli malı olması halinde destek oranı %90’a yükselmektedir.

Ayrıntılı Bilgi : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

 

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI :

Yeni ürün, hizmet yada iş modeli geliştirme yada mevcutlar üzerinde yenilik yapmak amacıyla fikir aşamasındayken yapılacak başvurular için destek verilmektedir.  Destek oranı harcama kalemlerine göre  %75 ile %100 arasında değişmekte olup kira, makine techizat ve yazılım, personel giderleri, başlangıç sermayesi ve proje geliştirme destekleri bulunmaktadır. Ar-Ge destek başvurularında genellikle başvuru konusu faaliyetin yenilik olup olmadığı konusu zorlayıcı olmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

 

KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEKLERİ : 

Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin yada Kosgeb tarafından belirlenen bazı ürünlerin üretimi için yapılacak makine techizat, yazılım, personel, eğitim ve pazarlama harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı %60 olup bunun da %70’i geri ödemelidir. Alınacak makinelerin yerli malı olması durumunda hibe olan kısım %15 artmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEKLERİ:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde katma değeri yüksek ürünlerin imal edilmesi amacıyla yapılacak projeler desteklenmektedir. Makine teçhizat, yazılım, personel, referans numune gideri, hizmet alım giderleri desteklenmektedir. Destek oranı %60 olup bunun %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesizdir. Diğer destek kalemlerinde olduğu gibi yerli malı makine kullanılması durumunda hibe kısımda destek %15 artmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi