Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

KOSGEB Hibe Projeleri Hazırlama

KOSGEB DESTEKLERİ

 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 13 Temmuz 2016
  • Teknoloji ve Ar-Ge tabanlı olarak 150.000 TL ye kadar hibe verilmektedir.
 • Endüstriyel Uygulama Programı 29 Haziran 2016
  • Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler desteklenmektedir.
 • AR-GE ve İnovasyon Programı 28 Haziran 2016
  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeler desteklenmektedir.
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 10 Mart 2016
  • Destek unsurları proje teklif çağrılarında belirlenmektedir. 300.000 TL ye kadar destek verilmektedir.
 • Girişimcilik Destek Programı 07 Mart 2016
  • Başvuru sahiplerinin öncelikle Ugulamalı Girişmcilik Eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Yeni işletmelere 50.000 TL ye kadar hibe verilmektedir.
 • Genel Destek Programı 07 Mart 2016
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 07 Mart 2016
 • İş Birliği Güç Birliği Destek Programı 07 Mart 2016
  • Kobilerin ortaklık çalışmalarına dönük 1.000.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Tematik Proje Destek Programı 07 Mart 2016
  • Tematik, bölgesel ve uluslararası mevzuata uyum alanlarında sunulacak projelere 150.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • KOBİ Proje Destek Programı 07 Mart 2016
  • İşletme sorunlarının çözülmesi ve proje kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara 150.000 TL ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 03 Mart 2016
  • Yurt içinde geliştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlara kazandırılması amacıyla 3.750.000 TL ye kadar destek verilmektedir.
 • Laboratuvar Hizmetleri 22 Şubat 2016
  • İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 12 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.
 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Kredi Faiz Desteği 07 Ocak 2016
  • KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde uygulanmaktadır.
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı 09 Kasım 2015
  • Kobilerin borsada işlem görmesi amacıyla uygulanmaktadır.