Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

TKDK Destekli 98 Baş Besi İşletmesi

Servet BAYENDUR – Veteriner Hekim

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bilindiği gibi TKDK – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD) besi işletmelerine de hibe desteği vermektedir. Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesinde Veteriner Hekim olan Servet Bayendur’da besi yetiştiricilği için 2016 yılında TKDK’ya başvurmuştur.

Danışmanılk hizmetleri HD Danışmanlık firmamız tarafından yapılan Bayındır Besicilik İşletmesi projesi tamamlanmış ve yetiştiriciliğe başlamıştır. TKDK – IPARD hibe destekleri kapsamında proje %70 oranında destek almıştır. Besihane, gübre çukuru, yem deposu ve idari bina ile tüm makine ekipmanlar destek kapsamına alınmıştır.

Ayrıca işletme proje kapsamındaki alımları için KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutulmuştur.

Büyükbaş besi hayvanı yetiştiriciliği, süt sığırı yetiştiriciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, et ve yumurta tavukçuluğu gibi pek çok konuda 42 ilde kurum tarafından destekler verilmektedir. Ayrıca 42 il dışında kalan diğer illerde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından benzer destekler verilmektedir.