Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.

TKDK-IPARD DESTEKLERİ

2014-2020 yılarını kapsamaktadır.
%50 ile %70 arasında hibe.
Başvuru sahibi 65 yaşını geçmemelidir. (Tüzel kişi ise bu kriter temsilcisine uygulanır.)

4 kategoride yatırım destekleme kapsamındadır.

  • Makine Ekipman Alımı.
  • Yapım İşleri.
  • Hizmet Alımı.(Proje, danışmanlık, lisans, patent vb.)
  • Görünürlük Harcamaları.

Uygulama süresi en fazla 24 ay.
Başvurular yatırımın yapılacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılır.
Hibe kararı ayrılan bütçe ile sınırlıdır.
Sıralama kriterleri uygulanır.

1. Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarının Desteklenmesi.

  • Bu tedbir ile Et, Süt ve Yumurta tavukçuluğu desteklenecektir.
  • Taşınmazların yapımı, Yeni makine ekipman alımı, Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi yatırımları uygun harcamalardır.

2. Tedbir : İşleme ve Pazarlama Yatırımları

  • Bu tedbir ile; Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri (kırmızı et ve kanatlı eti), Meyve ve sebze, Su ürünleri desteklenecektir.
  • AB standartlarına yönelik ekipman, HaCCP kriterleri için ekipman, çevre ve atık yönetimi, kendi ihtiyacı için yenilenebilir enerji yatırımları, paketleme, motorsuz nakliye, bilişim teknolojileri yatırımları uygun harcamalardır.

3. Tedbir : Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

  • Bu tedbir ile; Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel), Arıcılık, El sanatları, Kırsal turizm, su ürünler, Makine parkları, Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir.
  • Makina ekipman, biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işleri, elektrik şebeke bağlantıları, atık işleme.

 

Aşağıdaki 42 il destekleme kapsamındadır.