Size Uygun Hibe Hangisi?

Doğru programı öğrenin.

Kimler Faydalandı?

Tamamlanmış projeler.
    • Gerçek kişiler, şirketler, kamu kurumları, meslek kuruşları, sivil toplum kuruluşları, yabancı şirketlerin yerli şubeleri YTB Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında bulunabili.
    • Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığına yapılmaktadır. Daha küçük yatırımlar için Bölgesel Kalkınma Ajanslarına yada Sanayi Odalarına başvuru yapılabilir.
    • Teşviklerden yalnızca yeni yatırımlar faydalandırılır.
    • Yatırım Teşvik Tablosu Özeti:
Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği**
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***